MycoTWIN
Enhancing Research And Innovation Capacity Of TÜBİTAK MAM Food Institute On Management Of Mycotoxigenic Fungi And Mycotoxins

Etkinlik çıktı bilgileri

1. Çalışma Grubu Toplantısı

TÜBİTAK tarafından 23 Haziran 2021 tarihinde Zoom platformunda online olarak düzenlenen 1. çalışma grubu toplantısı proje yönetimi ve yönetim becerilerinin güçlendirilmesine odaklandı. CNR-ISPA ve APRE (Avrupa Araştırmalarını Teşvik Ajansı) uzmanları gündeme göre teklif hazırlama ve proje yönetimi/yönetimi konularında bilgi ve deneyimlerini aktardılar.

MycoTWIN proje koordinatörü Dr. Hayrettin Özer tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından, AB projelerinin proje yönetimi ve koordinasyonu, AB fonlu/Horizon projelerinde idari ve mali konular, Horizon Europe ve geleceğe yönelik rekabetçi teklif hazırlama gibi AB projelerine ilişkin kritik konular ele alındı. Avrupa'da gıda güvenliği araştırmaları tartışıldı. Ayrıca toplantı Zoom platformu üzerinden kayıt altına alınmış ve CNR-ISPA, UV, APRE ve TÜBİTAK'tan toplam 43 katılımcının toplantı sırasında fotoğrafları çekilmiştir.