MycoTWIN
Enhancing Research And Innovation Capacity Of TÜBİTAK MAM Food Institute On Management Of Mycotoxigenic Fungi And Mycotoxins

Etkinlik çıktı bilgileri

ISM-MycoKey-MycoTWIN Uluslararası Konferans

“Gıda ve yem zincirinde mikotoksin yönetimi için entegre ve yenilikçi kilit eylemler” konulu konferans, Uluslararası Mikotoksikoloji Derneği, Mycokey ve MycoTWIN projeleri tarafından 9-12 Kasım 2021 tarihlerinde İtalya'nın Bari kentinde düzenlendi. MycoTWIN projesi Dr. Hayrettin Özer tarafından sunuldu ve MycoTWIN Projesi'ne ait "Mikotoksijenik mantarların moleküler tespiti ve mikotoksinler için ileri ve hızlı analiz teknikleri" ve "Mikotoksijenik mantarların ve mikotoksinlerin sahada önlenmesi ve kontrolü" başlıklı iki çalıştay da bu etkinlikte paralel olarak gerçekleştirildi.

Daha fazla bilgi için web sitesi: https://mycotwinbari2021.mycokey.eu/