MycoTWIN
Enhancing Research And Innovation Capacity Of TÜBİTAK MAM Food Institute On Management Of Mycotoxigenic Fungi And Mycotoxins

Seminerler ve Açık Günler

Seminer ve Açık Gün 1

  • İlan edilecektir
  • 1 gün
  • TUBITAK

Mikotoksijenik Mantarların Tanımlanması ve Tespiti


İlan edilecektir

Seminer ve Açık Gün 2

  • Başvuruya Kapalı
  • 1 gün
  • TUBITAK

Mikotoksinler için hızlı testler ve gelişmiş analiz teknikleri


Başvuruya Kapalı

Seminer ve Açık Gün 3

  • İlan edilecektir
  • 1 gün
  • TUBITAK

Tarımsal gıda zincirinde toksijenik mantar ve mikotoksinlerin yönetimi


İlan edilecektir