MycoTWIN
Enhancing Research And Innovation Capacity Of TÜBİTAK MAM Food Institute On Management Of Mycotoxigenic Fungi And Mycotoxins

WPs

WPs
Proje Süreçleri

Bu iş paketinin temel amacı, özellikle TÜBİTAK genç araştırmacıları ve ayrıca Türkiye'den paydaşlar için yaz okulları, TÜBİTAK'tan önde gelen ortaklara, dış araştırma enstitülerine ve ilgili önde gelen Avrupa araştırma enstitülerine teknik ziyaretler ve ayrıca Türk sanayileri ve önde gelen ortaklardan TÜBİTAK'a uzman ziyaretleri düzenleyerek proje ortakları arasında bilgi alışverişinde bulunmaktır. Bu faaliyetler aynı zamanda dünyanın dört bir yanından katılımcıları ve uzmanları bir araya getirerek MycoTWIN ortakları arasında ağ oluşturmayı da geliştirecektir. Tüm genç araştırmacıların mikotoksijenik mantar ve mikotoksinlerin yönetimi için yeni araçlar konusunda eğitim süreci, mikotoksin sorunlarıyla karşı karşıya kalınan ana alan olan Akdeniz bölgesindeki araştırmaların geleceği için çok önemlidir.

Özel hedefler aşağıdaki gibidir:

  • önde gelen ortak kurumlarda kısa süreli yerinde eğitimler düzenlemek
  • önde gelen ortak kurumlarda yaz okulları düzenlemek
  • AB ve Türkiye'deki önde gelen ortaklara, araştırma merkezlerine/enstitülerine ve endüstrilere teknik ziyaret)
  • TÜBİTAK tesislerinin CNR ve UV tarafından yerinde araştırılması ile bilgi alışverişinde bulunmak

Bu çalışma paketinin temel amacı, web sitesi geliştirmek, broşürler hazırlamak, açık ve bilgi günleri, çalıştaylar, seminerler ve bilimsel etkinliklere katılmak gibi bir dizi etkinlik yoluyla MycoTWIN'de elde edilen sonuçları iletmek ve yaymaktır. Proje bilgi ve çıktılarının ilgili taraflara/paydaşlara ve kullanıcı gruplarına hızlı ve etkin bir şekilde aktarılmasını sağlayan bir sistemin kurulması hedeflenmektedir. Bu sistem aynı zamanda projenin iletişim ve tanıtımının sağlanmasına da yardımcı olacaktır. Bu çalışma paketindeki faaliyetler yoluyla, proje ve bulguları bilim adamları, araştırmacılar, paydaşlar ve diğerlerinin yanı sıra halk gibi hedeflenen paydaşlar arasında tanıtılacaktır. Tüm taraflar (özellikle Akdeniz Bölgesi'nden) MycoTWIN faaliyetleri ve sonuçları hakkında maksimum farkındalığa sahip olacaktır.

Özel hedefler aşağıdaki gibidir:

  • Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bölgesel rekabet gücünü artırmak için bilgi günleri düzenlemek.
  • Etkileşimli bir KOBİ aracını içeren iç iletişim ve dış yaygınlaştırma için MycoTWIN web sitesini geliştirmek.
  • Broşürler, haber bültenleri, basın bültenleri, bilimsel yayınlar gibi çeşitli çıktı araçları aracılığıyla mikotoksijenik mantarlar ve mikotoksinlerle ilgili yeni gelişmeler hakkında sosyal medya (Facebook Twitter, LinkedIn, Instagram) ve açık günler, seminerler, çalıştaylar düzenlenmesi yoluyla farkındalığı artırmak

Bu İP3'ün temel amacı, proje ortakları arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve mikotoksijenik mantarlar ve mikotoksinler alanında daha ileri araştırmalar için bilimsel bir strateji formüle etmektir. WP3 ayrıca TÜBİTAK'ın bu alanda hayatta kalma ve refah şansını artıracak ve TÜBİTAK'ın proje yönetimi ve yönetim becerilerini güçlendirecektir. MycoTWIN'in sürdürülebilirliği için, TÜBİTAK ve MycoTWIN konsorsiyumu için bilimsel stratejik planlar aracılığıyla hem proje ömrü boyunca hem de gelecekteki faaliyetler için bu özel alandaki araştırma konularına yönelik öneriler belirlenecektir. WP3'teki faaliyetler aynı zamanda Akdeniz araştırma kurumları ve paydaşlar arasında özellikle Akdeniz bölgesi için gelecekteki ortak projeler için daha fazla iş birliği yaratma fırsatları da sağlayacaktır.

Bu iş paketinin temel amacı, tüm proje yönetimini koordine etmektir. Spesifik hedefler; yenilik yönetimi ve bilgi ve verilerin korunması planlarını hazırlamak; işi proje personeli arasında paylaşmak; iç ve dış faaliyetlerin organizasyonunu yönetmek; ortaklar arasında etkin iletişim kurmak; İP'ler arasında etkin iletişim ve uyum sağlamak; objektif başarıları ve çıktıları izlemek; yönetim kurulu/danışma kurulu toplantılarına katılmak ve ilgili konuları görüşmek; işin ilerlemesini izlemek ve ölçmek; idari ve mali konuları yönetmek; tüm çıktıları AB'ye bildirmek.

Bu iş paketinde belirtilen hedef 'etik gereklilikler'e uyumu sağlamaktır.