MycoTWIN
Enhancing Research And Innovation Capacity Of TÜBİTAK MAM Food Institute On Management Of Mycotoxigenic Fungi And Mycotoxins

Yaz Okulları

Yaz Okulu 6

 • Başvuruya Kapalı
 • 1 hafta
 • UV

Gıda ve yemlerdeki maskelenmiş mikotoksinlerin analizi için LC-MS-Q-TOF kütle spektrometrisi


Başvuruya Kapalı

Yaz Okulu 8

 • Başvuruya Kapalı
 • 1 hafta
 • UV

Gıda ve yemlerde mikotoksijenik mantarların kontrolü için doğal ve mikrobiyal kaynaklı biyoaktif bileşiklerin kullanılması


Başvuruya Kapalı

Yaz Okulu 7

 • Başvuruya Kapalı
 • 1 hafta
 • CNR

Kurutulmuş meyvelerde mikotoksinler ve toksijenik mantarların minimizasyonu için hasat öncesi ve sonrası yönetimi


Başvuruya Kapalı

Yaz Okulu 1

 • Başvuruya Kapalı
 • 1 hafta
 • CNR

Buğdayda mikotoksin tespiti ve toksijenik mantar tespiti için hızlı ve resmi yöntemler (morfolojik ve moleküler yaklaşımlar)


Başvuruya Kapalı

Yaz Okulu 2

 • Başvuruya Kapalı
 • 1 hafta
 • CNR

Besin zincirlerinde mikotoksinlerin ve toksijenik mantarların en aza indirilmesine yönelik stratejiler


Başvuruya Kapalı

Yaz Okulu 3

 • Başvuruya Kapalı
 • 1 hafta
 • UV

Kuruyemiş ve kuru meyvelerin analizi için LC-MS/MS çoklu mikotoksin yöntemleri


Başvuruya Kapalı

Yaz Okulu 5

 • Başvuruya Kapalı
 • 1 hafta
 • CNR

Kurutulmuş meyvelerde mikotoksin tespiti ve toksijenik mantar tespiti için hızlı ve resmi yöntemler (morfolojik ve moleküler yaklaşımlar)


Başvuruya Kapalı

Yaz Okulu 4

 • Başvuruya Kapalı
 • 1 hafta
 • UV

Tahıl ve tahıl türevi ürünlerinin analizi için GC-MS/MS çoklu mikotoksin yöntemleri


Başvuruya Kapalı