MycoTWIN
Enhancing Research And Innovation Capacity Of TÜBİTAK MAM Food Institute On Management Of Mycotoxigenic Fungi And Mycotoxins

Proje

TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü'nün Mikotoksijenik Küf ve Mikotoksinlerle Mücadele Konusunda Araştırma ve Yenilik Kapasitesinin Arttırılması
MycoTWIN

MycoTWIN, TÜBİTAK'ta (gelişmekte olan bir ülke enstitüsü) tanımlanmış bir araştırma alanını (mikotoksijenik mantarlar ve mikotoksinler) CNR ve UV (Avrupa Birliğine üye uluslararası alanda önde gelen iki araştırma enstitüsü) ile ilişkilendirerek önemli ölçüde güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

MycoTWIN, mahsul kırpma sisteminin planlanmasını, mikotoksinlerden etkilenebilecek mahsullerin yetiştirilmesini, hasat, depolama, nakliye, işleme ve tüketime kadar tüm değer zincirini destekleyecektir. Bu çok aktörlü ortaklık yaklaşımı, AB Komisyonu gıda güvenliği politikasının yanı sıra ilgili uluslarüstü yönergeleri (örn. CODEX) entegre edecektir.

MycoTWIN, diğer FP7 ve H2020 projelerinden (örn. MycoRed ve MycoKey) elde edilen ve üç operasyonel alanda kümelenen mikotoksijenik mantarlar ve mikotoksinler hakkında bilgi ve deneyim aktarımı sağlayacaktır: i) Entegre Bilgi Sistemi; ii) Toksijenik Mantarlar ve Mikotoksin İzleme; iii) Önleme, Müdahale ve İyileştirme. MycoTWIN, TÜBİTAK'a odaklanarak bu özel alandaki üç kurumun da bilimsel ve teknolojik kapasitesini artıracaktır.

Ana Hedefler
  • Bilimsel faaliyetlerle proje ortakları arasında bilgi alışverişi yoluyla erken aşamadaki araştırmacıların katılımına özel bir odaklanma ile araştırma personelinin bilgi, deneyim ve becerilerini artırmak
  • Mikotoksijenik mantarlar ve mikotoksinler alanında ilgili taraflar/paydaşlarla hızlı ve etkin iletişim sağlamak
  • Endüstriyel/ticari kullanıcı grupları da dahil olmak üzere tüm taraflara/paydaşlara açık bilimsel etkinlikler düzenleyerek MycoTWIN sonuçlarının etkin bir şekilde yayılmasını ve kullanılmasını sağlamak
  • Dış bilimsel etkinlikler ve bilimsel makaleler aracılığıyla MycoTWIN hakkında farkındalık yaratmak
  • Mikotoksijenik mantarlar ve mikotoksinler alanında daha ileri araştırmalar için proje ortakları arasında işbirliğini güçlendirmek ve bilimsel strateji oluşturmak