MycoTWIN
Enhancing Research And Innovation Capacity Of TÜBİTAK MAM Food Institute On Management Of Mycotoxigenic Fungi And Mycotoxins

Etkinlik çıktı bilgileri

MycoTWIN Başlangıç Toplantısı

Tüm yararlanıcılarla proje organizasyonu, planlaması, zaman çizelgesi ve stratejilerinin tartışılması ve değerlendirilmesi için düzenlenen toplantı 15 Aralık 2020 tarihinde zoom üzerinden online olarak gerçekleştirildi.

Toplantının amacı:

  • Projede yer alan tüm Enstitülerin kısa bir tanıtımını yapmak
  • MycoTWIN'e genel bir bakış sağlamak ve hedefleri ve konsepti hakkında ortak bir anlayış geliştirmek
  • MycoTWIN'in tüm zaman çizelgesinde Proje konumlandırmasını netleştirmek 
  • Beklenen sonuçlara işaret ederek tüm proje ÇP'lerini ve görevlerini ayrıntılı olarak incelemek
  • Spesifik riskleri belirlemek ve ilgili acil durum planları hakkında görüşmek
  • Etik ve toplumsal cinsiyet konularını incelemek
  • Proje yönetimi ve organizasyon yapısını ve proje yönetimi ve raporlama prosedürlerini netleştirmek.